Ωράριο Λειτουργίας Πράσινων Σημείων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ
Τοποθεσία ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΦΑΣΟΥΛΑ 08:00-12:00 08:00-15:00 08:00-12:00 08:00-14:00
ΑΥΔΗΜΟΥ   09:00-15:00   08:00-14:00
ΚΟΛΟΣΣΙ 08:00-12:00 08:00-15:00 08:00-12:00 08:00-14:00
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 08:00-12:00 08:00-15:00 08:00-12:00 08:00-14:00

 

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τοποθεσία ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΦΑΣΟΥΛΑ 08:00-14:00 08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-15:00
ΑΥΔΗΜΟΥ   08:00-17:00   08:00-15:00
ΚΟΛΟΣΣΙ 08:00-14:00 08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-15:00
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 08:00-14:00 08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-15:00