Κατηγορίες/Είδος Παραλαβής Αποβλήτων

 1. Αδρανή-Μπάζα
 2. Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά.)
 3. Ογκώδη Απόβλητα (Έπιπλα, Στρώματα, Χαλιά)
 4. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 5. Κλαδέματα (πράσινα)
 6. Πλαστικά δοχεία
 7. Πλαστικό
 8. Χαρτί/Χαρτόνια
 9. Γυαλί
 10. Αλουμίνιο
 11. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κ.λπ.)
 12. Ξύλο
 13. Υφάσματα
 14. Παιχνίδια
 15. Ακτινογραφίες
 16. Θερμόμετρα
 17. Φάρμακα
 18. Λαμπτήρες
 19. Υλικά καθαρισμού
 20. Χρώματα (μπογιές), μέλανες, κόλλες, ρητίνες
 21. Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 22. Μηχανέλαια
 23. Μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου Οικιακής Χρήσης
 24. Ηλεκτρικές Στήλες (Μπαταρίες) και Συσσωρευτές Οικιακής Χρήσης
 25. Άχρηστα για ταφή