Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Μερικά ενδιαφέρον γεγονότα

Α.Σ.Α

0
Συνολικός όγκος διαχείρισης υπολειμμάτων

Α.Σ.Α

Feature Box

0
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός
Image

Σχετικά με εμάς

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης της Eπαρχίας Λεμεσού, επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης ΑΣΑ στην Κοινότητα του Πεντακώμου και τα 4 Πράσινα Σημεία, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, και διευθετεί τις σχετικές πληρωμές.