Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΔΑ απαρτίζεται από τα εξής μέλη. Τα μέλη του ΟΕΔΑ έχουν διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δώρος Αντωνίου – Πρόεδρος
Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

Πάμπος Χαραλάμπους – Αντιπρόεδρος
Κοινοτάρχης Πεντακώμου

Νίκος Νικολαίδης – Μέλος
Δήμαρχος Λεμεσού

Μαρίνος Κυριάκου – Μέλος
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

Παντελής Γεωργίου – Μέλος
Δήμαρχος Ύψωνα

Λευτέρης Περικλή – Μέλος
Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων
Κοινοτάρχης Απαισιάς

Πανίκος Χ” Χαμπή – Μέλος
Κοινοτάρχης Ερήμης

Χριστάκης Λεωντίου – Μέλος
Κοινοτάρχης Αγίου Κωνσταντίνου

Γιώργος Γαβριήλ – Μέλος
Ανώτερος Λειτουργός
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού


Το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 3, 4 και 6 του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου 85(Ι) του 2005, διόρισε τα μέλη του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας Λεμεσού. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο, η θητεία των μελών του Συμβουλίου, που κατέχουν το αξίωμα του Δημάρχου, λήγει κατά την ημέρα διενέργειας Δημοτικών Εκλογών, η θητεία των μελών που κατέχουν το αξίωμα του Κοινοτάρχη την ημέρα διενέργειας Κοινοτικών Εκλογών και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών στις 31/12/2021.