Περιγραφή

Tα Πράσινα Σημεία είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή Υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Συμβούλιο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ΔΩΡΕΑΝ ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.