Περιγραφή Οργανισμού

Ο Οργανισμός Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) έχει συσταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία των αστικών Ανάμεικτων Οικιακών Αποβλήτων της Επαρχίας Λεμεσού. Η Μονάδα εδρεύει στην Κοινότητα του Πεντακώμου.

Έχει δημιουργηθεί επίσης ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  στην Κοινότητα Καντού (ΣΜΑ) και η Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού. Θα εισέρχονται δύο είδη στερεών αποβλήτων οικιακού τύπου (δημοτικά και εμπορικά απόβλητα):

  1. Σύμμεικτα απορρίμματα, τα οποία θα οδηγούνται είτε στη μονάδα επεξεργασίας είτε σε ορισμένες περιπτώσεις, κατευθείαν στο ΧΥΤΥ (κυρίως τα ογκώδη ή και το σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών).
  2. Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, αλουμίνιο) είτε αναμεμειγμένα όλα μαζί, είτε ανά ομάδες υλικών, τα οποία θα έχουν συλλεχθεί με προγράμματα Διαλογής στη Πηγή είτε κατευθείαν από τα νοικοκυριά, είτε από κεντρικά σημεία συλλογής (πράσινα σημεία), τα οποία θα οδηγούνται για επεξεργασία και περαιτέρω διαχωρισμό στη Μονάδα (πρόνοια).
  3. Ογκώδη απορρίμματα, τα οποία θα οδηγούνται για επεξεργασία στη Μονάδα.