Τέλη OEΔΑ

Τα εισερχόμενα υλικά θα προσκομίζονται:

Α) Στο ΣΜΑ Καντού:

  1. από τους Δήμους – Κοινότητες των δυτικών, νότιων και νοτιοδυτικών περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού οι οποίες θα εξυπηρετούνται από το έργο, κατευθείαν διαμέσου των επίσημων φορέων συλλογής των απορριμμάτων
  2. από ιδιώτες οι οποίοι θα έχουν την προηγούμενη έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.

Β) Στην Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού:

  1. από το ΣΜΑ (Σταθμό Μεταφόρτωσης) Καντού
  2. από τους λοιπούς Δήμους – Κοινότητες κατευθείαν διαμέσου των επίσημων φορέων συλλογής των απορριμμάτων
  3. από ιδιώτες οι οποίοι θα έχουν την προηγούμενη έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.

Μετά από απόφαση του ΔΣ ΟΕΔΑ Λεμεσού έχουν καθοριστεί τα εξής τέλη:

  1. €31.50 για όσους Δήμους και Κοινότητες μεταφέρουν απευθείας στην Μονάδα ΟΕΔΑ Λεμεσού
  2. 43,00 για όσους Δήμους και Κοινότητες μεταφέρουν μέσω ΣΜΑ Καντού.