Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 83, 4181, Ύψωνας Λεμεσός

Ph: +357 25 760 111,  Fax:+357 25 760 303
Email:anelem@cytanet.com.cy